Základní informace o výtvarné dílně a kurzech bare

Výtvarná dílnička - ŠIKOVNÉ RUČIČKY -

výtvarné dílničky byly vzhledem k nedostatku času ukončeny.

Výtvarné tvoření si našlo cestu formou výtvarných kurzů pro děti předškolního věku BAREVNÉ MAOVÁNÍ.

Kurzy jsou realizovány formou odpoledního kroužku a to 2 x týdně. Malujeme v MŠ Ďáblice a to již třetím rokem...je to moc fajn. Kurzy nejsou klasicky jen malovací, děti zkouší různou techniku, chodíme ven, využíváme fantazie a také malou ochutnávku arteterapie. Kurz je naplněn dětmi o počtu cca. 12 dětí.

Malujeme pro radost, pohodu a že to umí každý o tom není pochyb. O ten nejkrásnější obrázek nám nejde, naopak hledáme to jedinečné v každém obrázku!!!